Fiind creatoare de frumos, prin aripa sufletului meu, cu sfială şi cu speranţă, dar mai ales cu stoicism, vă invit să păşiţi, prin iubire, în cel de al cincilea anotimp al universului dimensiunii mele interioare...
Lavinia Elena Niculicea

miercuri, 13 octombrie 2010

Ce e iubirea?

Recitind una din poeziile marelui poet Mihai Eminescu, şi anume "Ce e amorul? m-am întrebat şi eu asemeni lui: "Cum poate fi definită iubirea?", "Ce înseamnă ea?"
Iubirea e un domeniu vast şi complex care ne interesează şi ne inspiră pe toţi, fiind un sentiment profund şi incomensurabil. Este o emoţie profundă...un mister...o iluzie? De fapt, e acel lucru unic care te face să visezi departe, fără condiţionări, fără graniţe. Iubirea nu ţine cont de naţionalitate, de limbă, de culoare, de starea socială şi starea de sănătate. Ea se ridică dincolo de limitările umane, de superficial şi profan. Iubirea este sacră şi pură, dar din nefericire ea s-a desacralizat în zilele noastre, într-o societate ce confundă dragostea cu sexul. Constat cu tristeţe că mulţi dau iubirii un sens peiorativ, adică îi dau o conotaţie depreciativă...comiţându-se în numele ei multe atrocităţi generatoare de o crudă suferinţă.
"A iubi" este acţiunea care animează viaţă, fiind sensul şi raţiunea noastră de "a fi". Cu toţii, săpăm adânc în solul vieţii pentru a găsi această comoară preţioasă, iubirea. Iubirea implică abnegaţie, dăruire maximă, spirit de sacrificiu,încredere în cel de lângă tine.
Eu cred că iubirea este un sentiment incomprehensibil cu un impact atât de mare asupra minţii şi sufletului. De multe ori mi-am pus unele întrebări:
I love you :x:x:x
I love you :x:x:x
Vezi mai multe imagini din diverse
Ce naşte acest sentiment atât de total şi minunat? Ce mecanism pune în mişcare iubirea pe care o simţim noi, oamenii? Consider iubirea un fior sublim ce s-a născut din lacrimile pure, de fericire ale îngerilor.
Iubirea este acea energie uriaşă care pune în mişcare întreaga creaţie, este esenţa vieţii, fără de care viaţa ar fi goală. Cred, că doar iubirea dă vieţii noastre direcţie, profunzime, candoare, creativitate... ne face să devenim mai buni, mai frumoşi, apropiindu-ne mai mult de Sursa Iubirii perfecte, Dumnezeu, devenind din umani mai divini.
Ea este ca un diamant care atunci când este şlefuit, revarsă multă lumină asupra noastră.
IUBIREA...trebuie scrisă cu majuscule, deoarece doar ea dă importanţă vieţii noastre atât de scurtă şi fragilă. Iubirea este cheia cu care deschidem uşa sufletului nostru şi al semenilor noştri. Ea este temelia pe care au clădit oamenii speciali cu o viziune înaltă, cum ar fi: poeţii, scriitorii, muzicienii, sculptorii, pictorii şi alţii. Numai iubirea a îmbogăţit arta, a rafinat suflete, a înnobilat şi a transformat vieţi.
Mulţi oameni au încercat să dea o definiţie cât mai exactă iubirii. Consider că important este nu doar să o definim ci să o simţim cu adevărat. Ca să simţim iubirea în profunzime, cred că trebuie să-l simţim pe Dumnezeu, pentru că El a dat viaţă iubirii.
Închei cu un citat minunat din cartea "Război şi pace", o capodoperă a literaturii universale, ce-i aparţine scriitorului rus Lev Tolstoi:
"Iubirea? Ce-i iubirea? se gândea el. Iubirea stă în calea morţii. Iubirea este viaţa. Tot, tot ce înţeleg, înţeleg numai pentru că iubesc. Tot ce există, există pentru că iubesc. Totul e legat numai de iubire. Iubirea este Dumnezeu şi, când mori, înseamnă că tu, o particică din iubire, te întorci la izvorul veşnic al tuturor lucrurilor."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu