Fiind creatoare de frumos, prin aripa sufletului meu, cu sfială şi cu speranţă, dar mai ales cu stoicism, vă invit să păşiţi, prin iubire, în cel de al cincilea anotimp al universului dimensiunii mele interioare...
Lavinia Elena Niculicea

luni, 7 martie 2011

Ce este femeia?

Ce este femeia?
Oare e un vis senin de primăvară?
O dulce iluzie ce tainic ne cheamă?
Cu voce tremurândă spune bărbatul.
Un înger căzut din cerul iubirii?
Ce s-a răzvrătit,ajungând pe pământul firii?
Cunoscând durerea, aleanul şi chinul.
Oare e un demon cu surâs de tainice flori?
Cuprinzând în palmele-i moi și albe,
Sufletul unui bărbat, slab muritor,
Vrăjit pe veci de eternul mister
Ce se numeşte… femeie?
se întreabă bărbatul de mii de ani.
Cine poate să găsească răspuns?
Cine este femeia?
De pe care tărâm vine ea?
bărbatul se încăpăţânează să ştie…
Cu înfrigurare ar răsturna înalți munți,
să afle răspuns la această întrebare.

2 comentarii: