Fiind creatoare de frumos, prin aripa sufletului meu, cu sfială şi cu speranţă, dar mai ales cu stoicism, vă invit să păşiţi, prin iubire, în cel de al cincilea anotimp al universului dimensiunii mele interioare...
Lavinia Elena Niculicea

luni, 23 martie 2015

Remember... Ploaie de gânduri


Paşii lui martie mă poartă pe cărările amintirii, când am cules stele căzătoare cu traista inimii plină de dorinţe. În mine, a picurat de Sus ploaie de gânduri, zămislind în sufletu-mi pustiu: iubirea de cuvânt, de semeni şi de viaţă.
Se cuvine să cinstesc acele momente încărcate de lumină, aducând în inima voastră o înviorătoare ploaie de gânduri, prin poezia care chiar poartă titlul cărţii:

Ploaie de gânduri

cu lacrimi de vară
a ţesut peste suflet
pânza unei iubirii 
care sărută infinitul.
Gândurile-mi sunt 
zbor spre fericire.
Stol de pescăruşi
îşi lasă libere
visurile frânte de
furtuna existenţei…
Mă scufund alene
în valurile unui dor
pictat în speranţă.
Mă înec în lacrima
necunoscută de tine
în adâncimea unui vis
care nu cunoaşte
povara singurătăţii.
Vreau să ating
cu degetele fericirii
curcubeul din tine
să rămân fără cuvinte
doar prin semnele dragostei
să vorbesc sufletului tău.


(Poezia face parte din vol. Ploaie de gânduri, 24.03.2012, Lavinia Elena Niculicea)

P:S. Imaginile sunt de la lansarea cărtii... Colaj de visuri, clipe, 

amintiri.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu