Fiind creatoare de frumos, prin aripa sufletului meu, cu sfială şi cu speranţă, dar mai ales cu stoicism, vă invit să păşiţi, prin iubire, în cel de al cincilea anotimp al universului dimensiunii mele interioare...
Lavinia Elena Niculicea

marți, 13 iulie 2010

GÂNDURI ÎN LANŢURI

Gânduri în lanţuri

Mulţi pun în lanţuri gânduri înalte
Printre zăbrele privim spre dreptate,
Spre ochiul divin ce niciodată nu doarme.
Sistemul puterii e un măr putred şi găunos
Ce lasă în aer miros de crunte nedreptăţi.
Trăim vremuri de negură,umilinţă şi durere
Poporul lovit,cu lacrimi,libertatea îşi cere.
Libertatea de cuvânt ce demult au câştigat-o
Mii de tineri curaţi cu piepturile însângerate.

Ce-i viaţa…

Mă întreb de multe ori,
Ce-i viaţa unui muritor.
Un fir de iarbă prea fragil
Sau doar un tainic suspin?

Un abur ce prea repede trece ,
O frunză-n vânt ce se ofileşte.
Chiar dacă e scurtă viaţa mea
Pe altarul artei o voi dedica.


Noapte de gheaţă

E o noapte de gheaţă…şi un dor insidios
Mi se vârî în sufletu-mi de candide trăiri.
Aştept să-mi trimiţi pe aripa nopţii polare
Visuri uitate şi gânduri de măreţe stele,
Să alungi din mine viforul aprig al durerii
Si să simt clipa de dor,arzând în focul iubirii…
Iubitul meu,cu tainice şoapte,acum te chem
Să-mi potoleşti foamea nemărginită de tine.
Să-mi săruţi cu ardoare tâmpla albită de vis
Şi să-mi salvezi sufletu-mi pierdut în abis.


Pe scări de vise

Mă înalţ până la cer pe scări de vise,
Să ating nemuritoarea stea albastră
Ce nopţile mi le-a vrăjit cu ale sale raze
Şi mă adoarme uşor în somnul dragostei.
Lacrimile-mi sunt acum stele de durere
Pe un cer plin de nesfârşite himere,
Luceafărul mult iubit azi a apus
Şi cu el,norocul şi iubirea s-au dus.
Ziua de iubire se pierde-n asfinţit
Noaptea de plumb s-a aşternut.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu