Fiind creatoare de frumos, prin aripa sufletului meu, cu sfială şi cu speranţă, dar mai ales cu stoicism, vă invit să păşiţi, prin iubire, în cel de al cincilea anotimp al universului dimensiunii mele interioare...
Lavinia Elena Niculicea

sâmbătă, 10 iulie 2010

DESPRE LIBERTATE

Libertatea un cuvânt care ne atrage şi ne cheamă să-i înţelegem sensurile şi valoare-i inestimabilă.Consider că libertatea este un dar al lui Dumnezeu acordat oamenilor.Libertatea,pe lângă raţiune,este un atribut care diferenţiază omul de animal.
„Despre libertate”de John Stuart Mill este o lucrare interesantă pe care vreau s-o aduc în prim-plan.Este vorba despre un tratat ce face o pledoarie remarcabilă pentru libertatea individuală.
Acest eseu se referă la libertatea civilă sau socială: analizează natura si limitele puterii care poate fi exercitată in mod legitim de societate asupra individului.
Însă ştim bine că societatea e constituita din indivizi,iar regulile sunt făcute de oameni,pentru oameni.Întrebările pertinente pe care mi le pun sunt:Cât si dacă are dreptul societatea să-ţi ingrădească libertatea individuală?În ce context?În ce măsură pot să-ţi fie impuse?

Mill atrage atenţia de asemenea, asupra modelelor de constrângere şi de coerciţie pe care statul le aplică individului. Astfel „simpla satisfacţie a statului fie că e vorba de o satisfacţie materială, fie că e vorba de o satisfacţie morală nu este câtuşi de puţin prin ea însaşi o îndreptăţire suficientă care să îngăduie statului să acţioneze împotriva individului” deci metodele de constrângere şi pedepsele ar trebui aplicate doar ca ultimă soluţie, în acest sens „tot ceea ce-l priveşte exclusiv pe individ, independenţa trebuie să-i rămână pe bună dreptate absolută.
Libertatea de gândire este în opinia lui Mill unul dintre principiile care fac o societate demnă de a fi numită „liberă” alături de libertatea de exprimarea a opiniilor şi a publicării acestora, insistându-se asupra faptului că „acest principiu necesită libertatea gusturilor şi a părerilor.
Mill ne avertizează de faptul că democraţia, concepută ca presupunând o formă de suveranitate nelimitată a majoritaţii,se poate transforma intr-o "tiranie a majoritatilor"(cel puţin la fel de dezgustătoare ca şi tirania exercitată de un singur om),iar asta ar trebui sa dea in continuare destule motive de gândire oamenilor secolului 21.
Consider că sunt necasare o multitudine de libertăţi pentru ca societatea să ajungă la echilibru,la maturitate socială şi intelectuală.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu